ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “มวยไท้เก๊ก” เป็นมรดกโลก

ศิลปะมวยไท้เก๊กของของจีน ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ว่าการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ( ไอซีเอส-ไอซีเอช ) ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก ) ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 ยังคงมีการประกาศรับรองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หนึ่งในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการล่าสุด คือศิลปะมวยไท้เก๊ก ในสำเนียงแต้จิ๋ว หรือไท่จี๋เฉวียนในภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปยุทธ์เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่รู้จักมากที่สุดของจีน เพิ่มจำนวนภูมิปัญญาของจีน ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็นอย่างน้อย 42 รายการ มากที่สุดในโลก